Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

KẾ TOÁN LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

KẾ TOÁN LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 

--------------------

I. Nhiệm vụ của kế toán lao động, tiền lương và các khoản trích theo lương:
  • · Tổ chức ghi chép, phản ánh tổng hợp số liệu kịp thời, chính xác.
  • · Tính và phân bổ chính xác tiền lương và các khoản trích theo lương cho các đối tượng sử dụng.
  • · Hướng dẫn, kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phân xưởng và các phòng ban lương thực hiện đầy đủ theo quyết định.
  • · Lập báo cáo về lao động và tiền lương kịp thời và chính xác.
  • · Tham gia và phân tích tình hình quản lý, sử dụng lao động cả về số lượng, thời gian, năng suất
  • · Phân tích tình hình quản lý, sử dụng quỹ tiền lương, xây dựng phản ánh trả lương hợp lý
Phân loại lao động
.......................

Tài Liệu Kế Toán - Tổng hợp tài liệu Kế Toán.

2 nhận xét:

Tài liệu kế toán - Tổng hợp các Tài Liệu về Kế Toán - Kế Toán Hà Nội - Chia sẻ tài liệu về lĩnh vực kế toán.

Tài Liệu Được Xem Nhiều NhấtLIÊN KẾT HỮU ÍCH :
Máy Bay Bà Già, mitsubishi việt hùng
^ Back to Top