Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Tài Liệu Kế Toán - Thuế xuất - nhập khẩu

KHÁI NIỆM THUẾ XUẤT KHẨU - THUẾ NHẬP KHẨU
 1. Khái niệm 
 2. Tính chất của thuế xuất khẩu - thuế nhập khẩu 
 3. Mã số thuế 
ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ VÀ NỘP THUẾ XUẤT KHẨU - NHẬP KHẨU
 1. Định nghĩa đối tượng chịu thuế 
 2. Những đối tượng chịu thuế theo luật hiện hành 
 3. Đối tượng không chịu thuế 
 4. Đối tượng nộp thuế 
CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ
 1. Căn cứ tính thuế 
 2. Phương pháp tính thuế 
CHẾ ĐỘ MIỄN GIẢM THUẾ
 1. Miễn thuế 
 2. Giảm thuế 
ĐĂNG KÝ KÊ KHAI - NỘP THUẾ - HOÀN THUẾ - TRUY THU THUẾ
 1. Đăng ký kê khai thuế 
 2. Nộp thuế 
 3. Hoàn thuế 
 4. Truy thu thuế 
 5. Quản lý nhà nước về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Download - Tải : Tài Liệu Kế Toán - Tài Liệu Thuế Xuất Nhập Khẩu

1 nhận xét:

Tài liệu kế toán - Tổng hợp các Tài Liệu về Kế Toán - Kế Toán Hà Nội - Chia sẻ tài liệu về lĩnh vực kế toán.

Tài Liệu Được Xem Nhiều NhấtLIÊN KẾT HỮU ÍCH :
Máy Bay Bà Già, mitsubishi việt hùng
^ Back to Top