Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Tài Liệu Kế Toán - Thuế tiêu thụ đặc biệt


KHÁI NIỆM - TẦM QUAN TRỌNG CỦA THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
 1. Khái niệm 
 2. Đặc điểm của thuế tiêu thụ đặc biệt 
 3. Tầm quan trọng của thuế tiêu thụ đặc biệt 
 4. Mối liên hệ giữa thuế tiêu thụ đặc biệt với các loại thuế khác trong quá trình lưu thông hàng hóa, thực hiện dịch vụ 
ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ VÀ NỘP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
 1. Định nghĩa đối tượng chịu thuế 
 2. Những đối tượng chịu thuế theo Luật hiện hành 
 3. Những đối tượng không chịu thuế 
 4. Đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt 
CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ
 1. Căn cứ tính thuế 
 2. Phương pháp tính thuế 
 3. Hoá đơn chứng từ 
CHẾ ĐỘ MIỄN GIẢM THUẾ
ĐĂNG KÝ - KÊ KHAI - NỘP THUẾ - QUYẾT TOÁN THUẾ
 1. Đăng ký nộp thuế 
 2. Kê khai thuế 
 3. Nộp thuế 
 4. Quyết toán thuế 
 5. Hoàn thuế 
 6. Qủan lý nhà nước về thuế tiêu thụ đặc biệt

Download - Tải : Tài Liệu Kế Toán - Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt

1 nhận xét:

Tài liệu kế toán - Tổng hợp các Tài Liệu về Kế Toán - Kế Toán Hà Nội - Chia sẻ tài liệu về lĩnh vực kế toán.

Tài Liệu Được Xem Nhiều NhấtLIÊN KẾT HỮU ÍCH :
Máy Bay Bà Già, mitsubishi việt hùng
^ Back to Top