Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Tài Liệu Kế Toán - Thuế thu nhập cá nhân

KHÁI NIỆM VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

  1. Khái niệm
  2. Chức năng - vai trò của thuế thu nhập cá nhân

ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ - ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

  1. Đối tượng nộp thuế
  2. Đối tượng chịu thuế và không chịu thuế

CĂN CỨ TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

  1. Thu nhập chịu thuế
  2. Thuế suất

MIỄN THUẾ - GIẢM THUẾ
KÊ KHAI NỘP THUẾ

  1. Khai thuế
  2. Nộp thuế
  3. Xử lý vi phạm về thuếDownload - Tải : Tài Liệu Kế Toán - Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tài liệu kế toán - Tổng hợp các Tài Liệu về Kế Toán - Kế Toán Hà Nội - Chia sẻ tài liệu về lĩnh vực kế toán.

Tài Liệu Được Xem Nhiều NhấtLIÊN KẾT HỮU ÍCH :
Máy Bay Bà Già, mitsubishi việt hùng
^ Back to Top