Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Tài Liệu Kế Toán - Thuế sử dụng đất nông nghiệpKHÁI NIỆM THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ VÀ NỘP THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
  1. Đối tượng nộp thuế 
  2. Đối tượng chịu thuế 
  3. Đối tượng không thuộc diện chịu thuế 
CĂN CỨ TÍNH THUẾ
  1. Diện tích tính thuế 
  2. Hạng đất tính thuế 
  3. Định suất thuế 
MIỄN GIẢM THUẾ
  1. Miễn thuế 
  2. Giảm thuế

Download - Tải : Tài Liệu Kế Toán - Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tài liệu kế toán - Tổng hợp các Tài Liệu về Kế Toán - Kế Toán Hà Nội - Chia sẻ tài liệu về lĩnh vực kế toán.

Tài Liệu Được Xem Nhiều NhấtLIÊN KẾT HỮU ÍCH :
Máy Bay Bà Già, mitsubishi việt hùng
^ Back to Top