Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Tài Liệu Kế Toán - Thuế chuyển quyền sử dụng đất

KHÁI NIỆM THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 1. Khái niệm
 2. Chức năng - vai trò của thuế chuyển quyền sử dụng đất
 3. Đối tượng nộp thuế, chịu thuế chuyển quyền sử dụng đất
CĂN CỨ TÍNH THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 1. Diện tích đất
 2. Giá đất tính thuế
 3. Thuế suất
MIỄN - GIẢM THUẾ
 1. Các trường hợp miễn, giảm thuế
 2. Thẩm quyền xét miễn, giảm thuế
KÊ KHAI NỘP THUẾ
 1. Kê khai thuế
 2. Nộp thuế
 3. Xử lý vi phạm về thuế

Download - Tải : Tài Liệu Kế Toán - Thuế Chuyển Quyền Sử Dụng Đất

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tài liệu kế toán - Tổng hợp các Tài Liệu về Kế Toán - Kế Toán Hà Nội - Chia sẻ tài liệu về lĩnh vực kế toán.

Tài Liệu Được Xem Nhiều NhấtLIÊN KẾT HỮU ÍCH :
Máy Bay Bà Già, mitsubishi việt hùng
^ Back to Top