Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Tài Liệu Kế Toán - Nhập môn kế toán thuế

KHÁI NIỆM - VAI TRÒ - CHỨC NĂNG CỦA THUẾ TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

 1. Khái niệm - phân loại thuế với lệ phí, phí
 2. Chức năng - vai trò của thuế

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỊNH THUẾ TRONG LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM

 1. Chế định thuế dưới thời phong kiến
 2. Chế định thuế dưới thời Pháp thuộc
 3. Chế định thuế thời kỳ sau CMT8 năm 1945 đến năm 1975

PHÂN LOẠI THUẾ

 1. Căn cứ để phân loại thuế
 2. Các loại thuế cơ bản áp dụng ở các nước trên thế giới và ở Việt Nam

CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH MỘT LUẬT THUẾ

 1. Tên gọi của luật thuế
 2. Những qui định chung
 3. Căn cứ tính thuế
 4. Chế độ kê khai nộp thuế, thu thuế
 5. Chế độ miển, giảm thuế
 6. Chế độ xử lý vi phạm và khen thưởng

TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THUẾ

 1. Quá trình hình thành và phát triển bộ máy quản lý nhà nước về thuế ở Việt Nam
 2. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thuế hiện nay

2 nhận xét:

Tài liệu kế toán - Tổng hợp các Tài Liệu về Kế Toán - Kế Toán Hà Nội - Chia sẻ tài liệu về lĩnh vực kế toán.

Tài Liệu Được Xem Nhiều NhấtLIÊN KẾT HỮU ÍCH :
Máy Bay Bà Già, mitsubishi việt hùng
^ Back to Top