Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Tài Liệu Kế Toán - Một số loại thuế và lệ phí khác

THUẾ NHÀ ĐẤT
 1. Khái niệm 
 2. Phạm vi áp dụng 
 3. Căn cứ và phương pháp tính thuế 
 4. Miễn giảm thuế 
 5. Quản lý nhà nước về thuế nhà đất 
THUẾ MÔN BÀI
 1. Khái niệm 
 2. Phạm vi áp dụng 
 3. Căn cứ tính thuế và biểu thuế 
 4. Khai báo và nộp thuế 
 5. Quản lý nhà nước về thuế môn bài 
THUẾ TÀI NGUYÊN
 1. Khái niệm 
 2. Phạm vi áp dụng 
 3. Căn cứ tính thuế 
 4. Các trường hợp miễn giảm thuế 
 5. Quản lý nhà nước về thuế tài nguyên 
CHẾ ĐỘ THU VỀ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 1. Khái niệm 
 2. Phạm vi áp dụng 
 3. Chế độ miễn giảm thuế 
 4. Trách nhiệm và thủ tục nộp 
LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
 1. Khái niệm 
 2. Phạm vi áp dụng 
 3. Căn cứ tính lệ phí trước bạ 
 4. Kê khai nộp lệ phí trước bạ 
 5. Quản lý nhà nước về lệ phí trước bạ

Download - Tải : Tài Liệu Kế Toán - Tài Liệu Một Số Loại Thuế và Lệ Phí Khác

1 nhận xét:

Tài liệu kế toán - Tổng hợp các Tài Liệu về Kế Toán - Kế Toán Hà Nội - Chia sẻ tài liệu về lĩnh vực kế toán.

Tài Liệu Được Xem Nhiều NhấtLIÊN KẾT HỮU ÍCH :
Máy Bay Bà Già, mitsubishi việt hùng
^ Back to Top